Archief | Producten in de kijker


vacature – dossierbeheerder Verzekeringen Productie en Schade

dossierbeheerder Verzekeringen Productie en Schade

Wij zijn een Onafhankelijk verzekeringskantoor met de ambitie om de komende jaren een sterke groei neer te zetten.
Ons team bestaat momenteel uit 7 personen (bank en verzekeringen) die elk hoog opgeleid zijn en voortdurend bijkomende opleidingen volgen om onze kwalitatieve en professionele dienstverlening te kunnen waarborgen.

Functieomschrijving

U bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de verzekeringen, polisopmaak en beheer van schadedossiers. Daarbij komt u in contact met klanten, verzekeringsmaatschappijen, experten, enz.

Profiel

U behaalde bij voorkeur (minimum) een Bachelor Verzekeringen en Financiën of een Master in de Rechten of Handelsingenieur of diploma van Handelswetenschappen.
Ervaring in de verzekeringen is een pluspunt.
U kunt vlot overweg met de courante software paketten en u heeft inzicht in algemene informaticatoepassingen zoals Sharepoint en sociale media.
U staat open voor vernieuwende inventieve technologieën zoals thuiswerk, vergaderingen via Teams, Zoom of skype, …
Het regelmatige volgen van bijscholingen en vergaderingen om de voortdurend wijzigende wetgeving en regelgeving te blijven beheersen alsook om de veranderende producten te blijven kennen, zijn voor jou geen probleem.
U hebt een vlotte en open persoonlijkheid, bent stressbestendig en klantgericht.
U slaagt erin om uw werk efficient en zelfstandig te organiseren.
Uw collegialiteit en hulpvaardigheid zijn een aanwinst voor ons kantoor.
U woont op maimum 15 à 20 minuten van ons kantoor.

Aanbod

U zal minstens 26 à 32 u/week werken. Full time si 37,5 uur volgens PC 307. Het uurrooster is bespreekbaar, maar u bent zeker op donderdag en vrijdag aanwezig.
Wij bieden u volledige ondersteuning en de nodige opleidingen die noodzakelijk om onze kwalitatieve service naar de klant toe helemaal waar te maken.

Vergoeding : Maandloon categorie 4 of 5 van PC 307 + extra legale voordelen in verhouding tot uw ambitie om door te groeien.

Deze job biedt – indien u dat wenst – veel doorgroeimogelijkheden in de richting die u na verloop van tijd verkiest.
In functie van uw doorgroeimogelijkheden wordt ook de verloning aangepast.

Lees het volledige bericht

Huispersoneel wordt onderworpen aan de Sociale Zekerheid

Op 1 oktober 2014 wijzigt de regelgeving inzake het huispersoneel. Door de wijziging zijn voortaan voor alle huispersoneel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Enkel occasionele activiteiten van niet-manuele aard ten behoeve van een huishouden zullen nog vrijgesteld zijn van bijdragen.

Dit betekent dat elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijk prestaties van overwegend manuele aard (kuisen, strijken, wassen, tuinhulp,…), nu als werkgever wordt beschouwd en dit ongeacht de omvang van deze prestaties.

Huispersoneel: wat verandert er voor wie? Download de folder over de nieuwe regelgeving.

Dit wil zeggen dat je:

 • je zal moeten inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • aangifte zal moeten doen van alle personeel dat je tewerkstelt via de Dimona-aangifte;
 • de nodige sociale bijdragen aan de RSZ moet storten;
 • je een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten.

De niet beroepsmatige prestaties van niet-manuele aard blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, voor zover het huispersoneel maximaal 8 uur per week presteert bij één of meerdere werkgevers samen. Dat geldt voor bijvoorbeeld babysitten, gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen of het begeleiden van minder mobiele personen,…

De nieuwe wetgeving heeft als doelstelling een gelijkaardige sociale bescherming voor huispersoneel te geven als voor andere werknemers. De Belgische regelgeving wordt hiermee aangepast om in overstemming te zijn met de Conventie nr. 189 over huisarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Burgers kunnen met hun vragen telefonisch terecht bij het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer 02 511 51 51, iedere werkdag tussen 7u en 20u. Meer informatie over de nieuwe regeling en de verplichtingen vind je op de portaalsite van de sociale zekerheid:

https://www.socialsecurity.be/instructions/nl/instructions/intermediate/dmfa/2014-03/content.html.

Prestaties betaald met dienstencheques zijn hier niet betrokken.

Bron http://faofat.fgov.be/

 

Lees het volledige bericht

Download hier de brochures met basisinformatie over verzekeringen en pensioenopbouw.

Op zoek naar nuttige basisinformatie over verzekeringen? Download hier de brochures.

 

Schadeverzekeringen

NL_cover_brochure_auto_OIVO

Autoverzekering, zo doe je het

De verplichte autoverzekering vergoedt de schade die met een motorvoertuig wordt aangebracht aan derden. De brochure licht de voornaamste aspecten toe.

120523_NL__cover_brand_brochure_01

De brandverzekering dekt meer dan alleen brand – Brochure maakt je wegwijs

Een brandverzekering gaat om veel meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand. Ze dekt ook stormschade, waterschade, natuurrampen, aanrijdingen door voertuigen.

brochure-familiale-nl-cover-web (1)

Potje breken, potje betalen. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven

Deze verzekering is niet verplicht, maar de wetgever zorgde er wel voor dat zij aan een aantal belangrijke minimumvoorwaarden voldoet.

 Brochure_Rechtsbijstand101014

Rechtsbijstandverzekering, om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Dankzij de rechtsbijstandsverzekering kan de consument financieel op zijn twee oren slapen: mocht hij in een gerechtelijke procedure verwikkeld geraken, dan zal hij kunnen terugvallen op zijn verzekering

 cover_reisbrochure_NL_110607_01

Vakantiepech. Welke verzekering helpt me?

Ik ben nog maar net aangekomen op mijn vakantiebestemming en ik zit al bij de dokter met hevige pijn. Het zou een appendicitis kunnen zijn. Hoe moet het nu verder? Naar welk ziekenhuis kan ik?
Wie gaat dat betalen? En wat met mijn vakantie? Even naar mijn verzekeraar bellen.

Pensioenopbouw

101109_NL_brochure_pensioensparen

Pensioensparen, zo doe je het

In deze brochure krijgt u neutrale informatie over pensioenspaarverzekeringen. Want hoewel de belangstelling voor aanvullende pensioenformules groot is, leven er ook nog heel wat vragen: Welke formule kiezen? Op welke leeftijd beginnen? Zijn er hulpmiddelen om het kiezen te vergemakkelijken? Het fiscale voordeel, hoe gaat dat in zijn werk? Is dit een veilige belegging?

Screenshot at nov. 13 21-53-23

De groepsverzekering: een must, ook voor KMO’s

Steeds meer KMO’s sluiten een groepsverzekering voor hun personeel af. Op die manier zorgen werkgevers ervoor dat hun werknemers een aanvullend pensioen opbouwen dat hen in staat stelt om hun levensstandaard van voor de pensionering ook daarna te behouden. Een groepsverzekering is voor de werkgever bovendien ook interessant op fiscaal vlak.

Screenshot at nov. 13 21-54-03

Waarom de tweede pensioenpijler noodzakelijk is!

De combinatie van meer gepensioneerden met een hogere levensverwachting, enerzijds, en relatief minder bijdrageplichtigen, anderzijds, zet het wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler) onder toenemende druk. Een aanvulling vanuit de tweede pensioenpijler (beroepspensioenen) is dan ook noodzakelijk om werknemers toe te laten hun levensstandaard na pensionering te handhaven.

 

 

Bron http://www.assuralia.be

 

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen publiceert geregeld brochures over verzekeringen, in een reeks die voor de consument toegankelijk, praktisch en toch volledig wil zijn.

 

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt werkzaam zijn. Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

 

 

Lees het volledige bericht

AXA stelt many lives voor: omdat we steeds langer leven. Weet u hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?

pl@nmypension

many lives: omdat we steeds langer leven

Ongeacht hoe oud u bent, één ding staat vast: wie vanaf nu met pensioen gaat, zal er wellicht veel langer van kunnen genieten dan de vorige generaties gepensioneerden. We leven immers alsmaar langer, en blijven – meestal – ook langer dynamisch en gezond. Fit genoeg en tijd zat om het pensioen anders te beleven dan in het verleden het geval was.

De ‘nieuwe’ gepensioneerden gaan op reis en letten op de kleinkinderen. En ze doen meer. Ze beoefenen actief sport, gaan opnieuw studeren, gebruiken hun kennis of ervaring in het verenigingsleven of verrichten vrijwilligerswerk, enzovoort.

Daarom en omdat, zoals we allemaal weten, het wettelijk pensioen in de toekomst ontoereikend zal zijn om onze pensioenplannen te realiseren, is het nooit te vroeg of te laat om zelf aan pensioenopbouw te doen.

via
levensverzekeringen
 • doelgerichte pensioenopbouw op maat, dankzij vier flexibele ‘pension plan’ verzekeringen, al dan niet met fiscaal voordeel.
 • de mogelijkheid om de opbouw van uw pensioenkapitaal voort te zetten in geval van o.a. arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
 • de mogelijkheid om uw familie financiële bescherming te bieden indien u zou overlijden, al dan niet ten gevolge van een ongeval.

 

 

 

 

via pensioenspaarfondsen
 • mogelijkheid om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen en maximaal te profiteren van gunstige fiscale voorwaarden.
 • eenvoudig de gepaste oplossing kiezen dankzij 3 pensioenspaarfondsen die elk overeenstemmen met een verschillend beleggersprofiel.
 • profiteren van de kennis en expertise van de fondsenbeheerders met oog op een hoger potentieel rendement.
 • gemakkelijk: met het automatisch pensioensparen bent u er zeker van dat u elk jaar het maximale belastingvoordeel krijgt.

 

 

bereken uw pensioen
 • benieuwd hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen?
 • en hoeveel u nodig zult hebben om comfortabel te kunnen leven?

Bereken het hier met de nieuwe Pl@n My Pension simulator!

 


Lees het volledige bericht

Langetermijnsparen : Spaar voor uw pensioen en krijg tot 30 % van uw storting terug.

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

U wenst een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen  helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • In 2014 kunt u – afhankelijk van uw inkomen – tot 2280 euro sparen. Elke storting levert een belastingvoordeel van 30 % op. Uw fiscaal voordeel kan dus oplopen tot 684 euro. U betaalt daardoor ook minder gemeentebelastingen.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd. ?

Lees het volledige bericht